FORGOT YOUR DETAILS?

Reumatologija

Interna medicina - Reumatologija

Reumatologija predstavlja možda i najkompleksniju granu interne medicine. Kako se bolesti koje se javljaju u sklopu reumatskih bolesti mogu generalno svrstati u dve grupe bitno je znati kako se pravilno leče pacijenti.

Autoimune sistemske bolesti su obolenja koja su posledica autoimunog procesa koji je nepoznatog porekla. Kako samo ime kaže, to su sistemske bolesrti koje mogu zahvatiti bilo koji sistem organa. Da bi lečenje bilo adekvatno i imalo pozitivan uticaj na zdravlje pacijenta, neophodno je lečenje od strane interniste reumatologa. Često se dešava da je klinička slika veoma šarolika, dijagnoza se teže postavlja i ponekada je neophodno više vremena za tačno uspostavljanje dijagnoze. Tegobe prouzrokovane ovom grupom bolesti mogu biti jako ozbiljne. Da bi se bolest držala pod kontrolom potrebna je saradnja i poverenje pacijenta i lekara. Navešću neke od bolesti iz spektra autoimunih obolenja:

-reumatoidni artritis

-sistemski eritemski lupus

-psorijazni artritis

-polimiozitis

-dermatomiozitis

-sistemska akleroza

-overap sindrom (bolest preklapanja više sistemskih bolest

Ovo su samjo neke od najčešćih autoimunih bolesti koje se uz adekvatno i blagovremeno lečenje mogu držati pod kontrolom.

Druga grupa reumatskih boesti su degenerativna obolenja zglobova. Ova stanja nisu direktno životno ugrožavajuća, ali u velikoj meri remete kvalitet života bolesnika. Na prvom mestu je to bol, kao jedna od najneprijatnijih senzacija. Već dugo je poznato da svaki bol čije je trajanje duže od mesec dana vodi bolesnika u depresivno stanje. Cilj lekara je da bolesnika oslobodi bola i poboljša kvalitet života.

U svojoj praksi bavim se kompletnom reumatologijom i to na način kako je propisano po evidence-base  medicini. Naime, ultrazvučna dijagnostika je jedna od dijagnostičkih metoda koja je nezamenjiva u dijagnostici pre svega patologije zglobova. Često se dešava da se i kod sistemskih i degenerativnih obolenja javlja tečnost u zglobovima koja zahteva reakciju, toj. Punkciju zglobova. U svom radu sve procedure koje se tiču zglobova radim  isključivo pod kontrolom ultrazvuka jer je to jedini način koji se po svim svetskim standardima preporučuje. Nakon evakuacije tečnosti iz zgloba potrebno je aplicirati i lek čije dejstvo kada je dato na mestu patološkog procesa ima 10 puta jače dejstvo.

Kod degenerativnih obolenja postoji širok dijapazion lekova koji se apliciraju direktno u zglob (najviše kolena). To su lekovi koji ne mogu izlečiti, ali mogu znatno poboljšati stanje pacijenta, smanjiti bol, poboljšati pokretljivost i odložiti hirušku intervenciju.

U svom radu pri svakoj intrervenciji pratim pravila antisepse, tako da je pacijent zaštićen od potencijalnih komplikacija.

Često ste najverovatnije čuli za „blokade“. Pascijenti imaju problem i strah od ovakve vrste intervencije jer imaju podatke kako je to štetno. Blokada ne predstavlja ništa drugo nego isti lek koji ste dobili muskularno, u mnogo većim dozama i duži broj dana, ali bez adekvatnog terapijskog efekta. Lokalno data injekcija „blokada“ ima 10 puta jače dejstvo, tegobe počinju da se smanjuju istog dana, a nakon par dana potpuno nestaju.

Radno vreme

Ponedeljak - petak: 08:00 - 21:00
Subota: 08:00 - 13:00
Nedelja: neradna

Newsletter

Recent News

TOP